ماه: ژوئن 2022

  محمدعثمان نجیب نوشت:

میم زَر ما ټوله زِما= خواستِ پشتون به حمایتِ غرب و  انگلیس در افغانستان. در کشوری مانند افغانستان است که با غِیبَتِ صاحبانِ  اصلی تروریسم حقانی ها و دست‌نشانده‌ های آمریکا و  انگلیس و اروپاحاکمِ گویا بلا‌منازعه شود.  لویه! جرگه!؟ را تحریم کنید حتا با توسل به زور. لویه! جَرگه!؟ با آن که تنها صفتِ پیشوندِ آن پشتو و خودِ واژه‌ی جَرگه اسم خاص و غیر پشتو است و بیش‌تر کاربردِ علمی…

امریکا با ایجاد روابط استخباراتی با کشور های آسیای مرکزی، به دنبال چه هدفی است؟

عبدالصابر نورزاد، کارشناس ارشد مطالعات کشور های آسیای میانه و استاد پیشین دانشگاه واشنگتن پست گزارش کرده است که آمریکا شبکه‌های استخباراتی خود را در آسیای میانه گسترش می‌دهد. این…