ماه: جولای 2022

سید جمال ‌الدین افغانستانی نیست.

مقبره‌ی او را از دانش‌‌گاهِ کابل بیرون کنیم ولو‌ صدسال بعد. محمدعثمانِ  نجیب نوشت: سید‌جمال افغانستانی نبود. ایرانی نبود، استانبولی نبود،‌ ترکی نبود خلاصه بی‌ هویت و‌ گماشته شده‌یانگلیس علیه روس بود…               برخی ها کرزی مانند اند و ناخوانده امضا می‌کنند، تاریخ را…