ماه: جولای 2022

سید جمال ‌الدین افغانستانی نیست.

مقبره‌ی او را از دانش‌‌گاهِ کابل بیرون کنیم ولو‌ صدسال بعد. محمدعثمانِ  نجیب نوشت: سید‌جمال افغانستانی نبود. ایرانی نبود، استانبولی نبود،‌ ترکی نبود خلاصه بی‌ هویت و‌ گماشته شده‌یانگلیس علیه روس بود…               برخی ها کرزی مانند اند و ناخوانده امضا می‌کنند، تاریخ را…

منافع متضاد  کشور های همسایه، مانعی برای تامین ثبات سیاسی در افغانستان

عبدالصابر نورزاد کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای   افغانستان از جمله معدود کشور های است که هیچ گاه نتوانسته به اساس توازن در رفتار خود با کشور های همسایه، ثبات…

نوشته‌ی محمدعثمان نجیب
به بهانه‌ی مصاحبه‌ی ضیاء سراج با BBC!

خواهرِ ضیاء سراج خانمِ جنرالِ آی اس آی است؟. . -بوبویش جاسوس و اطلاع رسان به ISI پاکستان و برعکس.-بوبویش و همسرش قاچاق‌براڼ انتقالِ مبالغ هنگفتِ پول به پاکستان.-ذخیره‌سازی پول…