مؤلف: عبدالصابر نورزاد

طالبانیزم امروز، برداشت نادرست از یک حرکت تندور و تروریستی و فاقد مشروعیت دینی

عبدالصابر نورزاد صف آرایی طالبان در اسکان قدرت سیاسی، سئوال های زیادی را در خصوص ماهیت این گروه خلق کرده است. یک حرکت به شدت تندرو، فاقد یک ایدیولوژی سیاسی…

منافع متضاد  کشور های همسایه، مانعی برای تامین ثبات سیاسی در افغانستان

عبدالصابر نورزاد کارشناس ارشد مطالعات منطقه ای   افغانستان از جمله معدود کشور های است که هیچ گاه نتوانسته به اساس توازن در رفتار خود با کشور های همسایه، ثبات…

امریکا با ایجاد روابط استخباراتی با کشور های آسیای مرکزی، به دنبال چه هدفی است؟

عبدالصابر نورزاد، کارشناس ارشد مطالعات کشور های آسیای میانه و استاد پیشین دانشگاه واشنگتن پست گزارش کرده است که آمریکا شبکه‌های استخباراتی خود را در آسیای میانه گسترش می‌دهد. این…