مؤلف: Administrador

درگیر شدن، منزوی کردن و یا هم مخالفت نمودن ‎سیاست آمریکا در قبال امارت اسلامی افغانستان! فرید شیرزی پیش تبصره: رند کورپوریشن کانون تفکر و به اصطلاح اتاق فکر سیاستگذاری…

 عرض دل‌آرامی برای خانه‌واده‌ی استاد اسدالله حبیب،‌ 

              رفقا و اهالیسخن و ادب مرز بوم من:  محمدعثمان نجیب برخی انسان ها وقتی زاده می‌شوند تنهاستند. وقتی جاودانه می‌شوند با لشکری از خود به جا مانده وداع می‌کنند که…