مؤلف: اسماعیل فروغی

 فیسبوک چلونکی های دیروزهمه به طالبان پیوسته اند       

 نوشته ی : فروغی       اصطلاح فیسبوک چلوونکی که ازچندسال به اینسودرمیان کاربران شبکه های اجتماعی به کارگرفته می شود ، اززمانی برسرزبانها افتاد که داکتراشرف غنی وتیم تمامیت خواه…

              سیبی از بهشت – پرخاشی دربرابر تعصب و دین زده گی مزمن 

              نوشته ی : اسماعیل فروغی      با همایون مروت ‌کارگردان فلمِ ” سیبی ازبهشت ” سال1990 میلادی، درتلویزیون ملی آشنا شدم. اوهنوزمحصل انستیتوت سینمایی مسکو بود. ما باید جوان مستعدی…

             « من هزاره استم » یک شعارتبلیغاتیست. رهبران سود جوی هزاره ها کجا استند ؟          

 نوشته ی: اسماعیل فروغی      چه نوع فاجعه وبه چه تعداد کشتارِهزاره های بیگناه ، رهبران بزدل وسودجوی هزاره را تکان خواهد داد ؟      کجاست خلیلی ها ، محقق…