مؤلف: عبدالناصر نورزاد

برای کمک به افغانستان،   با مخالفان سیاسی آن، تعامل کنید

منبع: فارن پالیستی  نویسنده: ریچارد فونتین، مدیر اجرایی مرکز برگردان: عبدالناصر نورزاد هجده ماه پس از سقوط کابل، وضعیت افغانستان از بد به بدتر شدن می‌رود. علاوه بر ممنوعیت تحصیل…

ازدیاد تنش های بیشتر در آسیا و طرح بالکانیزه کردن منطقه

افغانستان  در محور این مهندسی ژئوپلیتیک قرار دارد عبدالناصر نورزاد از طرح خاورمیانه بزرگ که امریکا برای اجرایی ساختن اهداف راهبردی خود در آسیا استفاده می کند، همه آگاهند. این…

پاکستان با ابزار استراتیژیکی مانند طالبان در دوجبهه می جنگد. امکان جدایی آنها وجود ندارد

عبدالناصر نورزاد طالب ابزاری برای اهداف استراتیژیک پاکستان است. مرز جدایی میان آنها، معنایی ندارد. جدا کردن طالبان از پاکستان، به معنایی ناکامی و شکست پاکستان در اجندا های منطقه…