دسته: مصاحبه ها با افغان های مقیم اسپانیا

تارنمای تحلیل روز، سلسله مصاحبه ها را با افغانستانی های که در اسپانیا زندگی می کنند، انجام داده و به دست نشر می سپارد. اینک، مصاحبه ای را با یک تن از فارغ التحصیلان اسبق دیپارتمنت اسپانیایی در دانشگاه کابل انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم

– خالد جلالی هستم از جمله فارغ التحصیلان دیپارتمنت اسپانیایی و  دانشگاه کابل که  از 21 آگوست سال قبل تا کنون در شهر پمپلونا ایالت نوارا با فامیل خود که…

تا رنمای تحلیل روز، سلسله مصاحبه ها را با افغان های که در اسپانیا زندگی می کنند، انجام داده و به دست نشر می سپارد. اینک، مصاحبه ای را با یک تن از استادان اسبق دانشگاه کابل انجام داده ایم که توجه شما را به آن جلب می کنیم

1-   خوب در ابتدا می شود خود را معرفی کنید و بگویید چه زمانی به اسپانیا امدید و در کدام شهر زندگی می کنید؟ – احمد فیاض فاضل هستم از…