دسته: دیدگاه ها و یاد داشت ها

تمرکز بر مدرسه و فراموشی مکتب؛ طالبان دانش مدرن را حقیر می‌دانند

در جریان نزدیک به ۱۵ ماه حاکمیت طالبان بر افغانستان، بخش‌های مختلف کشور دست‌خوش چالش‌های عمده بوده است که سکتور معارف نیز جدا از آن نیست. آموزش برای دختران بالاتر…

یک سال سلطه طالبان؛ از بورسیه‌های فولبرایت و چونینگ به بورسیه‌های چوپانی

رهروان به قدرت رسیدن طالب‌ها در یک سال گذشته، جوانان افغان را از کاندیدا شدن در بورسیه‌های فولبرایت و چونینگ در امریکا‌، بریتانیا و ده‌ها کشور پیشرفته دیگر، به بورسیه‌های…

رونق فروش کلاه و لنگی؛ بازار در کنترل برند ملا یعقوب است

پس از ورود جنگ‌جویان طالبان به شهرها و حکم‌رانی دوباره این گروه بر کشور، وضعیت شهرنشینان افغانستان از جهات مختلفی دچار دگرگونی شده و زنده‌گی خلاف میل بسیاری از شهروندان رنگ عوض…

پروژه فرامرزی فاشیسم افغانی، دعوت یون به دانمارک توسط نواده مهمند گل متعصب

آقایی که دو دست اش را زیرِ زنخدان حلقه زده، اسماعيل یون، نواسه‌ی خلفِ محمدگل مهمند است. دزدِ قانونِ اصلی اساسی، راننده‌ی دو چرخه‌ی فاشیستی در افغانستان و ملای پشتون،…