تحلیل کوتاه وضع کشور و جهان. 

روح فرمانده نورآغا شاد.

هم‌دردی با هموطنان اهل‌هنود ما،

دکترس اناکَلی نماد مبارزه‌ی زنان افغانستان

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.