دروغ های آقای عبدالوکیل وزیر خارجه‌ و شادروان دکترنجیب علیه یکدیگر به قلم های خودشان.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.