بجنگ، فقط اما برای هویت و زبانِ مادری ات.

خیانت و جنایاتِ آقایان کشتمند، نوراحمد نور،‌ فرید مزدک، وکیل و دیگر غیرِ پشتون ها به کشور و رهبر. 

جنایات و اشتباهاتِ پشتون‌ باوری دکتر نجیب به افراسیابِ خټک،‌ منتهی به شهادتِ خودش  ‌‌و احمدزی شد.

سفسطه‌ ‌سرایی آقایان فقیرِ ودان،‌ توخی و پشتونِ چپ و راست. 

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *