اخترمحمد، پدرِ دکتر نجیب، چلی مسجدِ میلن، شاطرِ ‌اسپ های محمدگل مهمند، بی‌سواد، رشوه‌خور و ظالم، علاقه‌دارِ قطغن.‌ شعارش: 

۴ پ بود: پشتو، پکتیا، پشتون، پشتونستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *