عبدالناصر نورزاد

نحوه و تاکتیک حمله بسیار مشابه به نحوه شبکه حقانی است که تلاش می کند، در میدان رقابت میان امریکا و چین، صاحب امتیاز باشد. چهار مهاجم با جلیقه های انتحاری به ساختمان نزدیک می شوند. اولی خود را انفجار می دهد و سه تن دیگر شان، با سلاح های سبک و امکانات کافی داخل ساختمان می شوند. جالب این است که طالبان، واکنش بسیار سریع نشان میدهند و چند ساعت بعد اعلان می کنند که همه حمله کننده ها از پای در آمده اند. خوب این حوادث مقارن ملاقات وانگ یی سفیر چین در کابل با وزیر خارجه طالبان است. چین چند ساعت پیش نگرانی خود را از درک امنیت سفارت و اتباع چین با طالبان شریک ساخته بود. این نگرانی، بر خاسته از اطلاعاتی است که استخبارات چین از منابع محلی خود در درون طالبان و شبکه حقانی بدست می آورد. چینایی ها خواستند برای طالبان، اتمام حجت کنند که متوجه ادامه بازی باشند. اما دیگر دیر شده و زود عصبانیت اژدهای زرد، بر انگیخته خواهد شد. ادامه بازی به نفع طالبان نیست و چین و روسیه و ایران، همزمان با یک اقدام استراتیژیک، فشار را بر طالبان افزون خواهد ساخت و طالبان تنها گزینه امریکا را خواهند  داشت. گزینه ی که ممکن به ایجاد درز میان صفوف تروریستان طالبان خواهد شد.

حمله به این هوتل چگونه اتفاق افتاده است؟

یک مهاجم خوداش را در دروازه امنیتی هوتل اتحار می کند و سه مهاجم دیگر با نیروهای محافظتی طالبان کشته می شوند. این حمله با انداخت بمب های دستی و صدا فیر های سلاح برای ساعت ها ادامه داشت. در این میان 18 زخمی و سه نفر کشته شده اند اما طالبان واقعیت ها را برملا نمی سازند. در محلی که این اتفاق افتاده اکثریت چینایی ها، اقامت داشتند واسم این هوتل، کابل لوگان و به زبان چینی است و به همین خاطر، بیشتر محل اقامت شهروندان چینی بوده است.  این حمله به هتل چینی‌ها در کابل با کشته شدن مهاجمان پایان یافته است. طالبان ارقام تلفات را صفر می گویند و تنها از چند زخمی حرف می زنند اما واقعیت ها نشان می دهند که تعداد زیادی کشته و زخمی شده اند.

اما حمله بر ساختمان «هوتل کابل» که به گفته شاهدان، در این هوتل شهروندان چینی اقامت داشتند، از چند مورد میتواند مورد بحث قرار گیرد:

اول- در این حمله مشخصا از کدام گروهی نام برده نشده و کدام گروه هم مسولیت آن را تا اکنون نپذیرفته است، اما به ظاهر داعش را طالبان مسول حمله دانسته اند. اگر به فرض یک وب سایت و یا یک نهاد نام نهاد، مسولیت بگیرد، از لحاظ تحقیقاتی، اعتبار ندارد چون همانند گذشته یک گروه در کمره ظاهر می شوند و مسولیت می گیرند و اعتبار هم ندارد که آیا واقعا همین گروه داعش بوده و یا خود طالبان با دسیسه سازی، بازی استخباراتی می کنند. این حمله مقارن است با دیدار سفیر چین با وزیر خارجه طالبان که نگرانی های را در خصوص خلق کرده است تا امنیت تاسیسات چینایی تامین گردد. اما طالبان از دید امنیتی یا توانمندی تامین امنیت سفارت و تاسیسات چینایی را ندارند و یا هم نمی خواهند تامین کنند. چراکه ارتباطات اخیر طالبان با سی آی ای، توافقات صورت گرفته در امارات و تلاش برای بازگشایی رسمی سفارت امریکا در کابل، می تواند گمانه زنی های زیادی را در این خصوص خلق کند؛

دوم- سئوالی پیش می آید که چه کسی این حمله را انجام داده است؟ به اساس بر آورد های ما و تحولات چند ما اخیر، تجمع گروه های تروریستی مخصوصا جنبش ترکستان شرقی، فعالیت های ضد چینی شبکه حقانی و تبانی با ایغور ها می تواند، سرنخ این ماجرا باشد. قرار معلوم، میانه خوبی میان طالبان و گروه های تروریستی خارجی مخصوصا ایغور ها وجود ندارد. در بسیاری موارد طالبان توانایی کنترول ایغور ها و سایر تروریستان را ندارند. ممکن این حمله از جانب شبکه حقانی برای بهره برداری برضد شبکه قندهاری ها صورت گرفته باشد. شبکه قندهاری ها به رهبری ملایعقوب، رابطه ی خوبی با تروریستان خارجی ندارد. یا اینکه گروهی از طالبان، به اشاره کشور های دیگر، دست به این حمله زده باشند تا حضور نرم چین را در افغانستان، کمر رنگ بسازند و هشداری باشد برای کم شدن حضور شرکت ها، موسسات و اشخاص چینایی که در افغانستان، بعداز سقوط دولت جمهوری، آمده اند و مصروف سرمایه گذاری استند؛

سوم- سوالی است که هدف کیست: چینایی ها به صورت مشخص هدف این گروه های تروریستی بوده است. حاجی فرقان رهبر ایغور چندی پیش قسم خورده بود که انتقام را از چین و اتباعش در افغانستان، خواهد گرفت. این مسله در مطبوعات افغانستان، افشا شد و حمله امروز نمی تواند بی ربط به این مسئله باشد. ما قبلا هم هشدار داده بودیم که چین باید مواظب تاسیسات خود به شمول سفارتش باشد. برای اتباع چینایی باید گوشزد شود که از گشت و گذار بی جا و سفر به ولایت های دور دست، خود داری کنند. مخصوصا سفر به ولایت های شمالی، شمال شرقی و جنوب شرق، که حضور ایغور ها بیشتر است، باید بیشتر احتیاط کنند تا در دام این گروه های تروریستی نیافتند. این حمله اولین هشدار است که باید سفارت چین در کابل، بصورت جدی مواظبت شود و از دیپلمات ها و کارمندان سفارت خواسته شود که بدون ضرورت به بیرون از سفارت نروند. ما همچنان قبلا گفته بودیم که به اساس اطلاعات افشا شده در مطبوعات، ممکن ایغور ها اتباع چینایی را در شهر کابل و سایر نقاط ترور و یا اختطاف کنند. این مسئله را باید جدی گرفت و باید از اعتماد بیش از حد بالای طالبان که ممکن زمینه ساز این حمله به اشاره دیگران بوده باشند، خود داری کرد؛

سوال دیگر این است که آیا امریکایی ها مسئول این حمله استند و  برای داعش خراسان دستور انجام این حمله را داده است؟ در این باره اطلاعات موثق وجود ندارد اما باید گفت که داعش خراسان در افغانستان و در نقاط تحت کنترول طالبان، وجود ندارد. داعش یک نام خیالی است و طالبان صرف برای استفاده رسانه و تبلیغات برای نشان دادن خطر بدون موجودیت خودشان به این موضوع دامن می زنند. داعش در افغانستان عملا ناکام مانده و توانایی انجام حمله را ندارد؛

دید حکومت طالبان چیست؟ به اساس گمانه زنی ها، طالبان خود مسئول این حمله استند و اگر کدام واکنشی هم نشان دهند، صرف برای فریب چینایی ها و دیگران خواهد بود. در حال حاضر، بدون از طالبان و گروه های همپیمان خارجی شان، هیچ کس توان اجرای چنین حملاتی را آن هم در قلب کابل که حضور استخبارات طالبان، خیلی ها برجسته است، ندارد. پس چگونه ممکن است که داعش از دور دست ها بیاید و در قلب کابل عملیات کند و طالبان توان واکنش را نداشته باشند. حکومت طالبان یک رژیم تروریستی است و به واسطه تروریستان خارجی مانند ایغور ها، به قدرت رسیده است و هیچگاه نمی خواهد این هم پیمان ها را از دست دهد و در برابر آنها واکنش نشان دهد. اگر واکنش نشان دهد، فردا خود طالبان آماج  حملات این گروه ها خواهد شد؛

مسئله دیگر این است که شباهت زیاد میان این حمله و طرز عملیات های انتحاری و انفجاری شبکه حقانی وجود دارد. پس با دقت اگر نگریسته شود، معلوم می شود که حمله را نیروهای شبکه حقانی برای اهداف خاصی طراحی کرده اند. چرا که القاعده برای طالبان وعده داده که الی زمان مشخص دست به عملیات در افغانستان نمی زند. داعش هم توانایی انجام این حمله را ندارد و پس یگانه گمان روی خود طالبان است.

چین چگونه باید پاسخ دهد؟

واکنش مناسب برای فعلا کم کردن تعداد افراد چین به خصوص کارمندان سفارت است. در قدم دوم باید تدابیر فعال امنیتی برای حفاظت سفارت صورت گیرد و بالای طالبان و وعده های شان برای تامین امنیت سفارت نباید صد فیصد باور کرد. چون یک گروه یک پارچه نیست و هر گروه به اساس منافع خود عمل می کند. در مرحله های بعدی، از طالبان تضمین گرفته شود که اگر توانایی حفاظت از منافع و تاسیسات و اتباع چینی را ندارند، باید راه های بدیل برای آن سنجیده شود. اگر این حملات تکرار شود، ممکن حضور چین در افغانستان کاملا ضربه بخورد و حتی امکان ادامه این بر مرز های چین و سایر نقاط وجود خواهد داشت. چین باید طالبان را بشناسد که هیچ گاه به منافع چین عمل نمی کنند. طالبان ابزاری در دست امریکا، انگلیس، پاکستان و سایر کشور های استند که برای ایجاد مزاحمت به منافع چین، روسیه و کشور های حوزه شانگهای طراحی شده اند و یکی از اهداف دوباره به قدرت رسانیدن آنها همراه با گروه های تروریستی مانند ایغورها، فقط ضربه زدن به منافع چینایی ها در افغانستان خواهد بود. چین باید به طالبان هشدار بدهد و یکی از مسولین شان را در سفارت افغانستان در بیجینگ احضار کند و موضوع را با جدیت دنبال کند و واکنش نشان دهد تا در آینده طالبان، متوجه اشتباهات خود شوند. اگر چنین نکنند در آینده ای نزدیک امکان حمله به دیگر تاسیسات چینایی وجود خواهد داشت.

.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *