نوشته ی : اسماعیل فروغی

    ــ درحالی که طالبان دربامیان هزاره های بینوا را ازمغاره هایی که مثل خانه های شان شده بود ، بازور بیرون می کردند ؛

    ــ در حالیکه طالبان به تازه گی درتخار 400 خانواده ی تخاری را با زورازخانه های پدری شان بیرون کرده و کوچی های وزیرستانی را در خانه های آنان جابجا می نمودند ؛

   ــ درحالیکه دیوید کوهان معاون سی آی ای با عبدالحق وثیق رئیس استخبارات طالبان قول و قرارهای شان را درباره ی ادامه ی تطبیق قرارداد دوحه پس از تسلیم دادن قدرت ، تازه می کردند ؛

   ــ و درحالی که توماس نیکلسون نماینده ی اروپا برای افغانستان ، با صراحت گفت که اتحادیه ی اروپا از مخالفان طالبان حمایت سیاسی و تدارکاتی نمی نماید ؛ هموطنان خارج نشسته ی ما درنود وشش نقطه ی جهان دادخواهی برای هزاره ها براه انداخته و نسل کشی هزاره ها را تقبیح نمودند .

      اینگونه دادخواهی های نمایشی و براه انداختن هشتگ ها برای گرم کردن تنور تبلیغات خوب است ؛ اما آیا کوچکترین تغیری درعملکرد طالبان وحامیان امریکایی – اروپایی – پاکستانی شان خواهد آورد ؟

     آیا طالبان به نسل کشی هزاره ها وکوچ دادن های اجباری سایراقوام ازخانه های پدری شان نقطه ی پایان خواهند گذاشت؟

    آیا طالبان از سیاست واستراتژی حذف زنان ، هنرمندان ، شیعیان وسایراقوام از صحنه ی زنده گی منصرف خواهد شد ؟

    به نظرمی رسد که طالبان حاضربه آوردن کوچکترین تغیردرسياست ها وعملکردشان نیستند . طالبان افغانستان را خانه ی سایراقوام – بخصوص شیعیان وهزاره ها نپنداشته ، قدرت را مال میراثی خود می دانند واززنان وهنرمندان بیزاراند . طالبان قانون و قضای عصری وعلوم مثبته ومدرن را برای زنده گی مباح دانسته و فارسی زدایی را هدف اصلی خویش قرارداده اند .

     اظهارات اخیراستیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل درمورد نسل کشی هزاره ها پاسخ روشنی است برای آن خوش باورانی که به هشتک بازی ها و تظاهرات نمایشی در 96 نقطه ی جهان دل خوش کرده اند. نماینده ی جامعه جهانی ( آمریکا، اتحادیه ی اروپا ، انگلیس ، کانادا و استرالیا ) بصراحت اعلام کرد که ” حفاظت ازجان و مال هزاره ها وظیفه ی طالبان است . ”  که این هیچ معنایی را بجز برسمیت شناختن نظام قرون وسطایی طالبان و بی‌طرفی جامعه ی جهانی درپروسه ی نسل کشی هزاره ها نمی تواند ، ارائه دهد.

   تظاهرات ضد طالبان وبراه انداختن هشتگ ها خوب است؛اما زمانی اثرگذارخواهدبود که راهکارروشنی برای کمک دربراندازی نظام تروریستی طالبان درپی داشته باشد.
طالبان نه با دادخواهی های نمایشی یک ساعته ؛ بلکه با قدرت قهارعموم مردم ، با ایستادن و جنگیدن درسنگرهای رزم و رستاخیزملی، ازنسل کشی وکوچ دادن های اجباری وازکشتارمخالفان دست خواهد کشید.
بلی ، دادخواهی از راه هشتگ ها و تظاهرات زمانی موثراست که گام های عملی در پی داشته باشد.

    اگرهزاران شرکت کننده ی تظاهرات در 96 کشور جهان و ده میلیون حامی پروسه ی هشتگ ، با استفاده از راهکاری، داغدیده های فاجعه ی کاج را منظماً دستگیری مادی کنند! واگر این دادخواهان میلیونی ، زنان و مردن شجاعی را که درکابل و پنجشیر‌وتخار و بغلان و هلمند و ننگرهار … شجاعانه و بی ترس علیه طالبان می رزمند ، به گونه ی سیستماتیک کمک مادی نمایند ؛ درآنصورت است که ندای دادخواهی هم گوش جهانیان را کرخواهد کرد وهم کمر طالبان راخوهد شکست .

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *