اسماعیل فروغی

      درحالیکه تحریکات روزافزون امریکا وغرب ، بحران اوکراین را پیچیده ترنموده است ، جنگ دراوکراین و تحریم های بی رویه ی امریکا وغرب علیه روسیه ، تمام مردم جهان بخصوص مردمان اروپا را با دشواری های بزرگی روبرو کرده است. شک آن وجود دارد که اروپای ثروتمند به دلیل تورم بی سابقه و بلندرفتن سرسام آورقیمت ها ــ بخصوص قیمت انرژی ،همانند کشورهای آشوب زده و فقیرجهان ، در زمستان امسال حتا با قطع برق روبرو گردد .

      امریکا وغرب که درست ازاولین روزهای پایان جنگ جهانی دوم متفقاً وبطور سیستماتیک برای تضعیف ، ازهم پاشی و حتا نابودی روسیه تلاش نموده و همواره سیاست روس هراسی ونفرت ازروسیه را تبلیغ کرده اند ، با افروختن آتش جنگ در اوکراین و فرستادن سیل اسلحه به آن کشور، این خصومت را به مرحله ی حاد و خطرناکی رسانده اند – به مرحله ایکه هم اوکراین را تا ابد قرضدارونابود نماید و هم روسیه را ( هرگاه بتوانند )ضعیف ، منزوی و پارچه پارچه کنند .

     اما آیا چنین چیزی ممکن خواهد بود؟ آیا روسیه ی ثروتمند و بسیارقوی امروزی که اکنون چین ، ایران ، هندوستان ، برازیل و افریقای جنوبی را نیزدرکنار خود دارد ، منزوی و پارچه پارچه خواهد شد؟ آیا روند شکل گیری نظم نوین جهانی که با شرکت حتمی روسیه و چین  شکل خواهد گرفت ، متوقف خواهد شد ؟ و آیا تاریخِ ازهم پاشی اتحادشوروی سایق دوباره تکرار می گردد ؟

      ملاقات های بیش ازسی نماینده ی کشورهای مختلف با آقای لاوروف وزیر امورخارجه ی روسیه درحاشیه ی جلسات چندروزه ی مجمع عمومی سازمان ملل و اختلاف نظراکثریت عظیم ملت ها با تحریم ها وسیاست های ضدروسی امریکا ، بخوبی واضح می سازد که منزوی کردن روسیه و خارج کردن آنکشورازروند شکل گیری نظم نوِچندقطبی درجهان ، دشوار وحتا ناممکن است .

       روزنامه ی نیوزویک اخیراً بصراحت نگاشته است که هشتاد وهفت درصد ملت های جهان نخواسته اند دنباله روسیاست‌های جنگ و تحریم امریکا علیه روسیه در ارتباط قضیه ی اوکراین باشند .حقایق نشان می دهد که تحریم ها علیه روسیه بجای منزوی کردن روسیه سبب شده است تا کشورها و ملت‌های بسیاری با مقاومت مشترک
در برابرتحریم ها ، جبهه ی متحدی دربرابرهژمونی طلبی امریکا ایجادنمایند.هم اکنون بین بسیاری کشورهای قدرتمند جهان چون چین ، هندوستان ، برازیل ، افریقای جنوبی و روسیه سیستم تبادله ی مالی – تجاری جدید بدون استفاده ازارزدالردرحال رشد و توسعه بیشترشده است .

       طوریکه دیده می شود تحریم های بی رویه ی امریکا وغرب علیه روسیه بیشترین ضرروآسیب را به کشورهای اروپایی وارد کرده و تقریباً تمام این کشورها را به رکود اقتصادی تاریخی مواجه نموده است . تحریم های بی رویه ی امریکا و مجبورکردن اروپاییان به کمک نظامی – اقتصادی برای اوکراین ، توان مالی و نظم اقتصادی – اجتماعی را در اروپا برهم زده است . صدها شرکت و کمپنی خورد و بزرگی که با روسیه در مراوده بودند از کارافتاده و هزاران فرد شغل هایشان را ازدست داده اند . بلندرفتن قیمت انرژی و تورم مالی ــ اقتصادی در کل اروپا سبب افزایش سرسام آورقیمت ها شده ، فغان مردم را به آسمان هابلند کرده و مردم را فقیرتر کرده است .

    تقریبا تمام کشورهای اروپایی با نرخ تورم بیشتر ازده فیصد روبرو گردیده اند که طی چهل ـ پنجاه سال اخیر بی سابقه می باشد .

    باساس گزارش های رسمی، صنعت اروپا درمعرض تهدید جدی بحران انرژی موجود قرارگرفته و ترس آن وجود دارد که افزایش سرسام آور بهای انرژی ، صنایع اروپا را درهم بشکند . بوجودآمدن تغیرات جبری در استراتژی جاگزینی انرژی پاک بجای سوخت های فوسیلی، یکی دیگرازاثرات ناگوار جنگ اوکراین برکشورهای اروپاییست . هم اکنون بحران انرژی بسیاری کشورهای اروپایی ازجمله آلمان را مجبورساخته است تا به استفاده ازذغال سنگ و سایرسوخت های فوسیلی روآورده ، نیروگاههای تولید انرژی اتمی شان را که قصد بستن دروازه های آن را داشتند ، همچنان فعال نگهدارند  .

    حقایق نشان می دهد که بازنده ی بزرگ این جنگ اروپا خواهد بود. و این یکی از اهداف شیطنت آمیزامریکا در براه انداختن جنگ اوکراین است . بحران اقتصادی و آشفته گی های سیاسی در تمام کشورهای اروپایی یکی از ثمره های ویرانگر این جنگ است .   

     به باور من تعامل و دوستی اروپا با روسیه – این بزرگترین کشور جهان که جزء جدایی ناپذیراروپاست ، بسیار ثمربخش ترازخصومت ودشمنی با آن کشوراست . و این آرزوییست که اکثریت مطلق اروپاییان ضمن تظاهرات شان درکشورهای مختلف بازتاب داده اند .     اروپاییان دیر یا زود باید به این حقیقت پی ببرند که ایالات متحده ی امریکا، اروپا را نیز رقیب بزرگ اقتصادی اش می پندارد . امریکاییان اگرازیکسو برای تضعیف روسیه تلاش می کنند ، ازجانب دیگر یک اروپای واحد و قدرتمند تر ازخود را نیز منحیث رقیب ، تحمل نمی نمایند . ودرست به همین دلیل است که آنان اینبار آتش جنگ و نزاع را در اروپا برافروخته اند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *