جبهه مقاومت ملی: ولسوالی شکی بدخشان فتح شد و شماری از افراد طالبان به اسارت درآمدند

صبغت‌الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی می‌گوید نیروهای این جبهه روز دوشنبه مرکز ولسوالی شکی بدخشان را تصرف کرده و ولسوال طالبان را به همراه ۱۰ تن دیگر به اسارت…