برچسب: احمد مسعود

مسعود: کمک‌های نقدی به تقویت طالبان و گروه‌های تروریستی انجامیده است

رهبر جبهه مقاومت ملی از ارسال بسته‌های ۴۰ میلیون دالری زیر نام کمک‌های بشردوستانه به کابل انتقاد کرده و گفته که این کمک‌ها به تقویت طالبان و گروه‌های تروریستی انجامیده…