برچسب: امریکا

آمریکا برای رهایی ذخایر ارزی افغانستان از طریق یک بانک سوئیسی«موافق» است

تی‌آرتی، تلویزیون دولتی ترکیه، به نقل از منابع خود گزارش داد که واشنگتن بر اساس برنامه‌ای می‌خواهد ۳.۵ میلیارد دالر بانک مرکزی افغانستان را به بانک سوئیسی بی‌آی‌اس بسپارد.به گفته…