برچسب: عثمان نجیب

اگر علیه پاکستان متحد نه شویم توسط تروریست های آن نابود می‌شویم. حنا ربانی حق دارد، اما زن افغانستانی نه.

نوشته‌ی محمد عثمان نجیب تلاش عمومی بدون حس تعلق قومی و تباری و اتنیکی کنیم. مبارزه برای حق گرفتن، پاسخ خون را با خون دادن است. نه کم نه زیاد.…